Logo

Hirvieläinmetsästys

Toiminta » Hirvieläinmetsästys

  • Markku Savolainen ja Otamon sonni
    Markku Savolainen ja Otamon sonni


Hirvieläinmetsästyksessä vaadituista ampumakokeista ja kohdistusammunnoista lisätietoa myös kohdassa Metsästysammunta.

Hirvieläinmetsästyksen johtaja (Jahtipäällikkö)

Ari Savolainen 040 526 39 56

Varapäälliköt:

Reino Jussilainen, Risto Miikkulainen, Jani Hollo

Peuraryhmien päälliköt:

Ilmarinen

Jani Hollo              050-5284798     

Varapäälliköt:
Mikko Eskola     040-7776473
Jarmo Onnela    050-566 2363

Pappinen       
Antti Koskinen        0400-122912

Varapäälliköt:
Teuvo Heinonen     045-3196800
Risto Miikkulainen   0400-531 733

Vilvainen     
Osmo Heikkilä    0400-531 960

Varapäälliköt:
Tero Savolainen 045-1256181 (Tero vastaa Vilvaisten Oma-riista saalisilmoituksista)

Olli-Pekka Koivisto 0400-932217

Metsäkauriin metsästys
 
Kaurisvastaava     Ari Savolainen  040-526 3956

Metsäkauriin metsästyksestä kullekin jahtikaudelle päättää yleinen kokous. Lahtivajan käyttö metsäkauriiden käsittelyyn on mahdollista lahtivajamaksun suorittaneille.