Logo

Ohje metsästyksessä syntyvän eläinjätteen käsittelystä

Toiminta » Hirvieläinmetsästys » Ohje metsästyksessä syntyvän eläinjätteen käsittelystä

Ympäristöviranomainen on kieltänyt metsästyksessä syntyvän eläinjätteen hautaamisen pohjavesialueelle. Salpakeitaan alue kokonaisuudessaan ja Hirvimetsän ampumarata-alueesta suurin osa sijaitsevat ko. pohjavesialueella tai pohjaveden muodostumisalueella.

Tästä aiheutuu muutoksia teurasjätteen käsittelyyn.
 
Hirvieläimet ja ravinnoksi käytettävät pienriistaeläimet suolistetaan maastossa kaadon tapahtumapaikalla. Silloin teurasjäte jakaantuu tasaisemmin metsästysalueelle luonnon omaan kiertokulkuun sekä vähennetään merkittävästi teurasjätekuormituksen keskittymistä lahtivajalle. Hirvieläimet voidaan kuitenkin suolistaa lahtivajalla, jos kaato on tapahtunut asutuksen tai kulkureittien lähellä, tai muutoin sellaisessa ympäristössä jossa teurasjäte voi aiheuttaa terveydellistä, esteettistä tai eettistä haittaa, eikä kohtuudella ole muuta paikkaa jossa suolistus voidaan suorittaa.
 
24.09.2011 alkaen, jokainen metsästäjä vie henkilökohtaisesti metsästämistään hirvieläimistä kaiken, sekä nylkemisessä että paloittelussa kertyneen teurasjätteen mennessän pois lahtivajalta ja vastaa sen jatkokäsittelystä terveydenhuollosta ja ympäristöstä säädettyjen lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla.
 
Peuraryhmien päälliköt vastaavat muuttuneen käytännön tiedottamisesta oman peuraryhmänsä jäsenille, sekä osaltaan valvovat apulaispeurapäälliköiden kanssa, johtokunnan ja metsästyksenjohtajan ohella, annetun ohjeen noudattamista.