Logo

Pienriistametsästys

Toiminta » Pienriistametsästys

  • Tero, Riku, Roope ja Make <br>sekä koirat Masa, Mooses, Vili<br> ja 24.01.2010 saalis
    Tero, Riku, Roope ja Make
    sekä koirat Masa, Mooses, Vili
    ja 24.01.2010 saalis

Pienriistaa alueilta löytyy hyvin.  Supikoira- ja kettukannat ovat aktiivisesta metsästyksestä huolimatta runsaat. Rusakoita on kohtuullisesti, mutta metsäjäniksiä vähemmän. Teerikanta osoittaa myös vahvistumisen  merkkejä, tosin suurta vuosittaista kannanvaihtelua esiintyy. Vesilintuja on vesialueiden vähyydestä johtuen rajoitetusti. Lisäksi suurin osa vesialueista, mm Pappisten järvet, iso osa Niinijoesta sekä Lappijoki kokonaan, ovat paikoissa joissa metsästystä ei voida  asutuksen vuoksi harjoittaa. Syksyisin Kontolanrahkalla viivähtää joskus isojakin hanhitokkia.

Saaliskiintiöt.

Yhden urosteeren, yhden metsäjäniksen sekä fasaania ja pyytä saa metsästää. Muut metsäkanalinnut sekä peltopyy ovat rauhoitettuja.

Muu pienriista metsästyslain ja - asetusten mukaisesti.

HUOM! Tarkista metsäkanalintujen ja hanhien pyyntiaikarajoitukset riistakeskuksen nettisivuilta. Osa metsästysajoista päätetään vasta elokuun lopulla!

Katso myös sivu hirvieläinmetsästys.

Muut metsästykseen liittyvät asiat.

Vesilintujen metsästys jokirannoilla on lopetettava viimeistään klo 22,00. Vijelyksillä kulkeminen ennen sadonkorjuuta on ehdottomasti kielletty.

Rauta- ja teräshaulien käyttö on kielletty.

Ammuttaessa on lähimpään asutukseen oltava jo lainkin mukaan vähintään 150 m. Vältetään pihojen läpiajoa, jos pihan läpi on ajettava, saa nopeus olla korkeintaan kävelyvauhtia! Kerätään ammutut hylsyt maastosta pois. Passipaikoille ei jätetä eväspusseja, juomapulloja eikä muuta jätettä. Varotaan sotkemasta autoilla huonokuntoisia yksityisten tilusteitä. Vaikka maanomistaja on vuokrannut maansa seuran käyttöön mutta jos tiedossa on hänen varauksellinen suhtautumisensa metsästysliikenteeseen, niin tätä näkemystä pitää kunnioittaa ja ottaa huomioon sekä välttää tarpeetonta liikkumista tällaisella alueella.

Jos pienpetoja aiotaan metsästää latojen tai muiden rakennusten alta niin, että maastoon tai rakennukseen kajotaan, on siihen ehdottomasti oltava kiinteistön omistajan nimenomainen suostumus niille henkilöille jotka aikovat kyseistä metsästystä harjoittaa. Se että kiinteistön omistaja on vuokrannut maansa seuralle tai antanut luvan jollekin seuran jäsenelle em. metsästykselle, ei tarkoita sitä että sama lupa koskisi ilman muuta koko seuran jäseniä. Maanomistajat saattavat hyväksyä rakennustensa alusien penkomisen vain tuntemilleen ja luottamilleen henkilöille. Sanomattakin pitäisi olla selvää, että kyseisen metsästyksen jälkeen olosuhteet kiinteistöllä on välittömasti palautettava ennen metsästystä valinneeseen tilaan.

Rauhoitusalueet.

Vesilintujen rauhoitusalueet: Pappisten järvet, Punkan lahdet, Nymanin ja Vehviläisen välinen oja, Haaroisten kartanon, Veikko Jokisen, Väinölän ja Hakolan rannat. Jokialue Torkkalan ja Vilvaisten siltojen välillä sekä Veikko Hulmin ja Hokan pajan välisellä jokialueella Niinijoessa.

Jouko Kylmämetsän mailla pienriistametsästys on kielletty.

Petri ja Mikko Mäkisen (ent.om. Pertti Mäkinen) mailla kaikenlainen metsästys on kielletty.

Kalle Jumppasen mailla kaikenlainen metsästys on kielletty.

Mauri Kankaanpää mailla, Pietiläntien varressa kaikki metsästys on kielletty.

Vieraskortit.

Vieraskortilla voi osallistua pienriistan metsästykseen Niinijoen Metsästäjien metsästysalueilla seuran jäsenen mukanaollessa.

Vieraan isäntä vastaa siitä, että vieraan metsästys tapahtuu metsästyksestä säädettyjen lakien ja asetusten sekä seuran antamien ohjeiden ja rajoitusten mukaisesti.

Kyyhkyjahtiin ei tarvitse vieraskorttia ennen sorsanmetsästyksen alkua seuran jäsenen mukanollessa.

Kettu ja supikoirajahtiin voi osallistua ilman vieraskorttia yksi vieras / seuran mukana oleva jäsen. Tälaisessa jahdissa myöskään seuran jäsenet eivät ammu muuta riistaa kuin nimenomaan ketua tai supikoiraa. Samoin jahti on myös ilmainen Oripään, Alastaron ja Mellilän metsästysseurojen jäsenille, oman seuran jäsenen mukanaollessa, jos heidän omalta alueeltaan lähtenyt ketun ajo on ylittänyt seurojen rajan.

Seuran toimesta järjestetään myös yhteisiä kettujahteja joihin kutsutuilta ei peritä vieraskorttimaksua.

Vieraskortti ei oikeuta hirvieläimiin kuuluvan metsäkauriin metsästykseen.

Vieraskortti suositellaan maksettavaksi etukäteen seuran tilille. Maksun viitteessä mainittava vieraskortti ja vieraan sekä isännän nimi.

Vieraskortin hinta metsästyskaudella on  5,00 € / vrk.

Saalistilastojen keräys.

Edellisen kalenterivuoden pienriistasaalis on ilmoitettava 15.01 mennessä seuran siheerille joko soittamalla tai mielellään tekstiviestillä.