Logo

Vuokrausehdot

Salpakeidas » Vuokrausehdot

Vuokrausehdot:

  1. Vuokra on suoritettava käteisellä avaimen luovutuksen yhteydessä.
  2. Vuokralaisen on oltava 18 vuotta täyttänyt oikeustoimikelpoinen henkilö. Henkilöllisyys on pyydettäessä todistettava avaimen luovuttajalle.
  3. Vuokralainen on vuokra-aikana vastuussa kiinteistöstä ja sen irtaimistosta. Vuokralainen sitoutuu korvaamaan kaikki mahdollisesti aiheuttamansa vahingot täysimääräisinä, riippumatta siitä onko vahingon aiheuttanut vuokralainen, hänen vieraansa, tai vahinko aiheutuu muusta vuokralaisesta johtuvasta syystä, esimerkiksi kutsumattomien vieraiden aiheuttamana. Mahdollisen vahingon tapahduttua vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava siitä vuokranantajalle ja ryhdyttävä kaikkiin toimenpiteisiin lisävahingon välttämiseksi.
  4. Vuokra-ajan päätyttyä kiinteistön on oltava vuokralaisen toimesta siivottu sekä sisä että ulkoalueiltaan samantasoiseen kuntoon kuin se oli  vuokrattaessa. Mikäli siivousta ei ole suoritettu vuokralaisen toimesta, sitoutuu hän korvaamaan vuokranantajalle mahdollisesta siivouksesta aiheutuneet kaikki todelliset kulut. Pienin siivouksesta perittävä korvaus on kuitenkin 100,00 €.
  5. Vuokralainen huolehtii pois lähtiessään, että takassa tai saunan tulipesissä ei ole tulta, vesihanat ovat suljettuina, valot sammutettu sekä lämmitys säädetty vuokranantajalta saatujen ohjeiden mukaisesti ja että ovet jäävät lukituiksi.
  6. Avain luovutetaan vuokrattaessa sovitulla tavalla.
  7. Vuokralaiselta vaaditaan allekirjoitus edellämainittujen vuokrausehtojen noudattamisesta.